Personal Feedback Service

Ik krijg steeds meer verzoeken van met name VMS-gebruikers om eens een blik te werpen op eigen werkstukken. Dat kunnen zijn composities, opgenomen solo's, transcripties, opnames van bands, e.d. Ik heb in 20 jaar lesgeven duizenden van dit soort werkstukken bekeken. Niets is zo fijn voor een docent als leerlingen of studenten vragen stellen, want dan weet je zeker dat de materie aankomt. Vandaar dat ik gemeend heb deze service op de website als een product op te nemen.

Het advies dat je krijgt kan varieren van welke onderdelen op je DVD voor jou van belang zijn om te studeren, suggesties voor verbetering van het akkoordenschema of je melodie, feedback inzake je timing of sound, correctie van transcripties van solos of songs, tips om het samenspel te verbeteren, etc.

We kunnen werken per mail (mp3, pdf), middels YouTube (filmpjes), via Skype of per telefoon. Dus heb je behoefte aan advies neem dan contact op. In overleg bepalen we dan hoe diep ik er in duik en hoeveel zogeheten 'Personal Feedback Units' (binnenkort aangelinkt in de Webshop) daar redelijkerwijs tegenover zouden mogen staan. Ik weet niet alles, maar als ik ergens niet uitkom ken ik voldoende mensen die kunnen helpen het probleem te kraken.