Downloads

De updates hieronder zijn gratis te downloaden. Installeren is eenvoudig: Pak ze uit (unzippen) en volg de instructies in de bijgevoegde README in elk pakket.

Onderaan de pagina vind je enkele vertaalde delen van VMS-content, in de meeste gevallen aangeleverd door buitenlandse gebruikers.

zipFundamentalsUpdate01.zip (1MB)
Deze update corrigeert o.a. enkele foutjes in de antwoordplaatjes, in de startpunt en eindpunten van enkele mp3-tjes en een niet goed functionerend STOP/REPLAY knopje in de Nederlandse versie van de Write What You Hear trainer.

zipFundamentalsUpdate02.zip (2MB)
Deze update herstelt een chromatische verschuiving in de Intervalsectie van de Harmony trainer. De klank van de melodische en harmonische weergave verschilde bij enkele zeer hoge intervallen een halve toon.

_______________________

zipVMSupdate01.zip (2MB)
Deze update bevat CHORDS ONLY pagina's voor 7 VMS-songs. Je kunt deze gebruiken om essentiele oefeningen te noteren, zoals guidetone lines, ladders, arpeggios, shapes en solo's zonder dat je het akkoordenschema hoeft over te schrijven. Bevat ook een extra item voor de Glossary en corrigeert enkele typfouten.
Alleen nodig voor DVDs die gelabled zijn met v. 2008.

zipVMSupdate02.zip (28MB):
Bevat een nieuw filmpje en een oefenblaadje over NOTATIE:
BASICS > Vocabulary > Explanation > Notation (tevens te zien in de demo van de VMS).
Bevat vele tips voor het correct noteren van ritmes, voortekens, articulatie en voor het lezen van zestienden. Alleen nodig voor DVDs die gelabled zijn met v. 2008.

zipVMSupdate03.zip (5 MB).
Meer chorusen beschikbaar voor de No Melody play-along van Secondary Thoughts.
Alleen nodig voor DVDs die gelabled zijn met v. 2008.

zipVMSupdate04.zip (84 k)
Weinig mensen is het opgevallen, maar de driehoekjes bij twee majeur-7 akkoorden waren weggevallen in de pagina met de Basic rules of tonal harmony.
Alleen nodig voor DVDs die gelabled zijn met v. 2008.

zipVMSupdate05.zip (24 MB)
Het solf├Ęge-mp3tje Seventh Chords - level 2 heeft nu 2 extra akkoordtypes: m6 and 6.
Alleen nodig voor DVDs die gelabled zijn met v. 2008.

zipVMSupdate06.zip (2,3 MB)
Deze update verbetert de leesbaarheid van de kleine letters zoals in FAQs en de Glossary. Ook is de Eartrainer uitgebreid met een optie om de opgaven 1 voor 1 te doen. Deze update is relevant voor alle DVD-versies!


zipPress Kit English (4 MB)

Several pdfs and jpegs with overviews, packshots, etc. for illustrating reviews.

zipPress Kit Nederlands (4 MB)
Nederlandse versie van de press kit.


_______________________

Vertalingen (alleen VMS materiaal)

Vertaling van Glossary items
In dit excell-bestand vind je een lijst van alle belangrijke muziektermen uit de VMS in verschillende talen. Je kunt gemakkelijk de kolommen verwijderen die je niet nodig hebt. Aanvullingen, commentaar of extra talen zijn van harte welkom!

Hieronder vind je vertalingen van echte VMS-content. Onder elk bestand staat het pad vermeld waar je het moet opslaan. Bedenk wel dat als je dat doet je de originele Engelse file overschrijft. De VMS-interface linkt dan direct naar de vertaalde file. Als je dat niet wilt, sla het bestand dan ergens anders op.

Secondary Dominants - Tussendominanten (Secondary dominants)
Dir artikel is vertaald in het Nederlands, Duits en Grieks
Opslaan in: Virtual Music School/VMS/SecondaryDominants/Pdfs/

Harmonieleer in regels - Basic rules of Tonal Harmony
Deze pagina is vertaald in het Nederlands.
Opslaan in: Virtual Music School/VMS/Library/Pdfs/